Özel Entegratörlük Hizmetleri
Destek İçin Tıkla
İletişim Merkezi
e-Dönüşüm Kütüphanesi
Hızlı Başvuru

e-Dönüşüm Kütüphanesi

e-Fatura
İhracat e-Fatura
e-Arşiv
e-Defter
e-İrsaliye

e-İrsaliye

e-İrsaliye ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

e-İrsaliye ve kağıt irsaliye aynı yasal geçerliliğe mi sahiptir?

Evet. e-İrsaliye, kağıt irsaliye ile birebir aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir.

e-İrsaliye uygulamasının e-Fatura uygulaması ile benzer noktaları var mıdır?

Evet, vardır. e-Fatura uygulamasından bağımsız olarak görünse de e-İrsaliye; e-Fatura uygulamasında olduğu gibi GİB merkezli, kapalı bir sistem içinde yer alır.

Taşıma irsaliyesi ve sevk irsaliyesi nedir?

Taşıma irsaliyesi, ücret karşılığında eşya taşıyanlar tarafından düzenlenen matbu evraktır. Taşıma irsaliyesi, mal sirkülasyonunun izlenmesi değil, ücret karşılığında mal taşıyanların izlenmesi ile bir belgedir. Sevk irsaliyesi ise; alım-satım işlemi olsun ya da olmasın malın herhangi bir yerden bir yere nakledilmesi sırasında düzenlenen mal ile birlikte bulunması zorunlu olan belgedir.

Sevk irsaliyesinde bulunması gerekli olan bilgiler nelerdir?
 • Gönderilen malın cinsi ve miktarı,
 • İrsaliyeyi düzenleyen mükellefin; adı, soyadı ile varsa ticaret unvanı, iş adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Müşterinin adı, ticaret unvanı, varsa vergi dairesi, adresi ve hesap numarası,
 • Malın taşıyanın adı, soyadı, varsa ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Malın teslim tarihi, saati ve müteselsil irsaliye numarası,

Mükellefin diğer iş yerine veya satılmak üzere bir alıcıya (müşteriye) gönderdiği hallerde malın kime ve nereye gönderildiği ayrıca belirtilir.

e-İrsaliye’de bulunması gerekli olan bilgiler nelerdir?
 • e-İrsaliyesinin düzenlenme tarihi ve belge numarası,
 • e-İrsaliyeyi düzenleyenin adı, ticaret unvanı, adresi, vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası,
 • Taşınan malın nevi, miktarı,
 • Fiili sevk tarihi ve saat ve dakika olarak zamanı,
e-İrsaliye’de sevk irsaliyesine ek olarak hangi özellikler vardır?

e-İrsaliye’de; sevk irsaliyesine ek olarak, malların sevki sırasında sevk irsaliyesinin alıcı tarafından teslim alındığını gösteren belgeler sisteme işlenebilecek, yanı sıra irsaliyesinin alıcı tarafından teslim alındığını gösteren belgeler ile alıcılar malı teslim aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden dönüş yapabileceklerdir.

Karşı firmaya e-İrsaliye iletmem için sisteme kayıtlı olmalı mı, değilse ne yapmalıyım?

Evet, karşı firmaya e-İrsaliye iletilebilmesi için alıcı firmanın da sisteme kayıtlı olması gerekiyor. Şayet alıcı firma sisteme kayıtlı değilse, firmaya e-Arşiv ya da sevk irsaliyesi üzerinden kâğıt ortamda irsaliye gönderimi yapılabilir.

Düzenlediğim e-İrsaliye’nin çıktısını almam gerekecek mi?

Evet, e-İrsaliyeye geçiş yaptığınızda araçta e-İrsaliyenin kâğıt çıktısını bulundurmanız ya da elektronik olarak görüntülenmesini sağlamanız gerekmektedir.

e-İrsaliye kullanıcıları için yol denetimi olmayacak mı, e-İrsaliye bilgilerine nasıl ulaşılacak?

Hayır, yol denetimi olacak, yol denetimleri ve kontrol memurları e-İrsaliye bilgilerine ellerinde bulunan tabletler üzerinden ulaşabilecek. Malı taşıyan aracın plakası ve şoförün TCKN’si de yer alacak ve e-İmza ile imzalanacağı ve bilgisi e-İrsaliye üzerinde yer alacağı için, bu bilgiler ile tablet üzerinde e-İrsaliye’ye ulaşılabilecek ve denetimi sağlanabilecektir.

Öngörülen e-İrsaliye senaryoları nelerdir?

Temel e-İrsaliye olarak tek bir senaryo mevcut olmasına karşın, temel irsaliye kapsamda “Kısmi gönderim içeren e-İrsaliye” ve “Farklı tarafların bulunduğu e-İrsaliye”de düzenlenebilecektir.

e-İrsaliye Yanıtı (Receipt Advice) Nedir?

Receipt advice (e-İrsaliye Yanıtı), alıcıların malı teslim aldıklarında satıcıya GİB sistemi üzerinden dönüş yapabilecekleri belgedir. Söz konusu belge ile malın tamamı kabul edilebileceği gibi, bir kısmı kabul bir kısmı iade edilebilecektir. Uygulamada karşılaşılan kısmi kabul, iade ya da hatadan kaynaklanan teslimat işlemlerindeki aksaklıklar bu şekilde satıcıya iletilebilecek, süreç daha sağlıklı ilerleyebilecektir. e-İrsaliyenin, alıcısının ya da muhteviyatındaki malların tamamının hatalı olması halinde, alıcısı tarafından e-İrsaliye Yanıtı ile reddedilmesi mümkündür.

e-İrsaliye’lere farklı şekillerde yanıtlar dönebiliyorum, bunlar nelerdir?
 • Bütün Sevkiyatı Kabul Eden e-İrsaliye Yanıtı
 • Şikâyet İçeren e-İrsaliye Yanıtı
 • Hasarlı Ürünleri Bildiren e-İrsaliye Yanıtı
 • Fazla/Eksik Ürünlerin Bildirilmesine Dair e-İrsaliye Yanıtı