Özel Entegratörlük Hizmetleri
Destek İçin Tıkla
İletişim Merkezi
e-Dönüşüm Kütüphanesi
Hızlı Başvuru

e-Dönüşüm Kütüphanesi

e-Fatura
İhracat e-Fatura
e-Arşiv
e-Defter
e-İrsaliye

İhracat e-Fatura

İhracat e-Fatura ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

İhracatta e-Fatura kapsamı nedir?

25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki “Mal ihracı ve Yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, e-Fatura olarak düzenleyeceklerdir.” hükmü yer almaktadır. İhracat işlemlerinde e-Fatura kullanım zorunluluğu tüm ihracatçı mükellefleri değil, yalnızca hali hazırda e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefleri kapsamaktadır.

e-Fatura uygulamasına dahil olmayan ihracatçı mükellefler, ihracat işlemlerinde matbu fatura kullanmaya devam edeceklerdir.

İhracat ve Tax Free faturası düzenleyen bir e-Fatura mükellefiyim, Portal yöntemini kullanabilir miyim?

Portal yöntemini kullanan ve İhracat veya Tax free faturası düzenleyen mükellefler, sisteme uyumlu bir yazılım programı kullanarak yükleme modülü ile İhracat faturası veya Tax Free faturası düzenleyebilirler.

Temel e-Fatura gönderim senaryolarını ihracat faturalarında da kullanabilecek miyim?

Hayır, bu senaryoları kullanmanız uygun değildir. e-Fatura uygulaması ilk olarak 2 senaryo ile kullanılmaya başlanmışken, 2017 yılı içinde iki yeni senaryo daha eklenerek senaryo sayısı 4’e çıkmıştır. Bu senaryolar; “Temel”, “Ticari”, “İhracat” ve “Yolcu Beraber” senaryolarıdır. Sonradan eklenen bu senaryoları ihracat fatura senaryoları olarak kullanabiliriz.

İhracat e-Fatura için muhasebe kayıtlarımda bir değişiklik olacak mı?

Hayır, olmayacak, muhasebesel kayıtlarınıza bugün olduğu gibi devam edebileceksiniz.

GTIP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) No kaç hanelidir?

GTIP 12 haneli sayısal olmalıdır, zorunludur.

Reference Number Nedir?

GTB tarafından verilen 23 haneli referans numarasıdır.

ExportDate nedir, hangi methodla çekilir? İntaç tarihi ile aynı mıdır?

ExportDate; Fiili ihracat tarihidir, GETGTBRefAndRegisterNumber methodunda dönülür. Fatura kabul olduğu durumlarda dolu gelecektir. İntaç tarihi ile aynıdır.

Yetkili aracı kurumun işlevi nedir? Senaryosu nasıl ilerliyor?

Yetkili aracı kurum faturaya KDV iade eden taraftır. GTB tarafından kabul edilen faturaya ait uygulama yanıtı yetkili aracı kuruma gider. Yetkili aracı kurumda bu kabul yanıtına istinaden ödeme yapar.

İhracat ve Yolcu Beraber faturalarında ReceiverPostboxName alanı zorunlu mudur?

İhracat için, “urn:mail:ihracatpk@gtb.gov.tr” girilmelidir ve zorunludur. Yolcu Beraber için, “urn:mail:yolcuberaber@gtb.gov.tr” girilmelidir ve zorunludur.

Aynı fatura içerisinde iki ayrı ürün olması halinde datada iki ürün için GTIP No nasıl belirtilecektir?

Ayrı iki <cac:InvoiceLine> olarak yazılacaktır. Her <cac:InvoiceLine> içindeki GTIP No alanına ilgili ürüne ait numara yazılmalıdır.

Bedelsiz ihracatlar da e-Fatura kapsamında mıdır?

GİB’in yayınladığı ilgili tebliğe göre, İhracat e-Faturası düzenleme zorunluluğu kapsamında e-Fatura uygulaması üzerinden düzenlenip gönderilen Bedelsiz İhracat Faturaları’na, GTB tarafından yazılım güncellemesinin henüz tamamlanamamış olması sebebiyle hata dönülmektedir. Bu nedenle GTB tarafından gerekli yazılım güncellemesi sağlanana kadar, ihracatın aksamaması için bedelsiz ihracat faturaları matbu (Kağıt/e-Arşiv) fatura olarak düzenlenmeye devam edilecektir.

Hem İhracat hem Yolcu Beraber faturaların fatura tipi her zaman ISTISNA olarak mı seçilmedir?

Evet, her iki senaryoda da fatura tipi “ISTISNA” olacaktır.

İhracat faturalarında ve Yolcu Beraber’de İstisna Kodu her zaman 301 olarak mı geçilmelidir?

Hayır, sadece İhracat için 301, Tax Free faturada da 501 istisna kodu girilecektir.

Gönderilen ihracat faturalarına GTB tarafından gönderilen bir referans numarasının düşmemesi durumu olabilir mi? (e-Faturada belli statüler olabiliyor 1215 /1220 v.b ) firma GTB ile mi görüşmeli yoksa gönderilen faturanın ID’si ile biz GİB tarafından mı kontrol ediyor olacağız?

Biz ancak sorgulamayı fatura sorgulama ekranlarından yapabiliriz. Faturadaki statüler ihracatta da aynı ancak GTB tarafındaki durumu için bir statü mevcut değil. Son statü GTB tarafından gelen kabulde ve redde değişecek.

GTB tarafından İhracat Faturalarına Kabul Yanıtı ile hangi bilgiler dönecektir?

“GTB_REFNO, GTB_GCB_TESCILNO, GTB_FIILI_IHRACAT_TARIHI”

Yolcu Beraber faturalarda seçilebilir olan uyrukların içerikleri hakkında doküman var mıdır?

Yolcu Turistin uyruğu (Pasaportunda belirtilen ülke) zorunludur. ISO 3166 – 1- alpha- 2 Ülke listesinden değer girilmelidir.

Beraber faturalarında pasaport tarihi zorunlu mudur? Hangi alan girilmelidir?

Pasaport tarihi alanı zorunlu alandır. Pasaportta belirtilen pasaportun verildiği tarihtir. Tarih yazılmıyorsa 2005-01-01 sabit değer girilmelidir.

e-Fatura artık basılmayacak, bu nedenle malların gümrüğe Çeki Listesi ve irsaliye ile mi sevk edilmesi gerekmektedir?

Malı sevk ederken irsaliye olması gerekeceğinden ya irsaliye yerine geçecek şekilde e-Faturanın kağıt çıktısının verilmesi ya da doğrudan sevk irsaliyesi düzenlenmesi gerekmektedir.

Serbest Bölge için İhracat e-Fatura düzenlenebiliyor muyuz?

GÇB (Gümrük Çıkış Beyannamesi) ekinde gösterilen bir fatura ise, ihracat GÇB‘ye konu olmayan faturalar için “İstisna” seçilip gönderilir.

Yanlış kesilen faturanın iptalini nasıl gerçekleştirebiliriz?

Tescil aşamasına kadar GTB sisteminden fatura iptal edilebilir. Beyanname tescilinden sonra değişiklik gerektiği durumlarda beyanname düzeltme işlemi yapılarak fatura GTB’den iptal edilebilir.

Eşyanın teslim ve bedelinin ödeme Ülke / Şehir / İlçe bilgileri alanına ödeme yapılacak yer mi teslim yapılacak yer mi yazılacak veya ödeme bankadan olduğunda hangi bilgi yazılması gerekir?

Teslim ve bedelin ödeme yeri farklı ise teslim edilen Ülke / Şehir / İlçe bilgileri yazılacaktır.

Red yanıtından sonra ne şekilde yol alınacak?

Tescil aşamasında GTB faturaya red dönebilir ve böylece bu fatura iptal olmuş olur. Bu durumda yeni bir fatura düzenlenip , gönderilmelidir.

e-İhracat faturası GTB’ye ulaştığında üretilen 23 haneli referans numarası uygulama yanıtı gelmeden önce alınabilecek mi? Tescil numarası da uygulama yanıtı içinde geleceğinden, ne kadar sürede alınabileceğini öğrenebilir miyiz?

Tescil numarası Kabul uygulama yanıtını GTB ne zaman gönderirse o zaman alınacaktır. 23 haneli referans numarası faturanın GTB portalina başarılı bir şekilde gelmesi üzerine GTB tarafından otomatik olarak üretilen bir numaradır. Bu referans numarası, alındıktan sonra Gümrük beyannamesinin 44 nolu satırına yazılacaktır. Bu satır çoklanabilir bir alan olup, faturadaki mallarla GÇB’yi doğru eşleştirebilmek için bu satıra Referans numarası / İhraç edilen mal faturadaki kaçıncı satırda yer alıyorsa o satır numarası yazılacaktır.

Konsinye İhracat e-Fatura kapsamında mıdır?

Hayır, e-Fatura kapsamında değildir. e-Arşiv veya kağıt fatura oluşturulup , gönderilebilir.

Proforma Fatura e-Fatura kapsamında mıdır?

Proforma fatura teklif olarak kabul gördüğünde e-Fatura kapsamında değildir.

Her Gümrük Çıkış Beyannamesi (GÇB) için sadece bir fatura mı düzenlenmeli, yoksa bir GÇB için birden fazla e-Fatura düzenleyebilir miyim?

Bir fatura sadece bir GÇB’de kullanılacaktır. Ancak bir GÇB birden çok faturayı barındırabilir.