Özel Entegratörlük Hizmetleri
Destek İçin Tıkla
İletişim Merkezi
e-Dönüşüm Kütüphanesi
Hızlı Başvuru

Özel Entegratörlük Hizmetleri

Kimler e-Arşiv Kullanabilir?

GİB’in ilgili tebliğine göre; 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan tüm mükellefler ile e-Ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ve internet ortamında ilan yayınlayan mükelleflerin 1 Ocak 2020’ye kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmesi zorunludur.

Zorunlu firmalar dışında, aylık fatura sayısı çok olan ve geleneksel fatura hazırlama-saklama yöntemleriyle harcanan zaman ve bütçeden tasarruf etmek isteyen firmalar, e-Arşiv faturasına geçiş yapabilir. Yani kağıda basılan faturaları gönderip arşivlemek yerine online dünyanın avantajlarından faydalanabilirler.
Ayrıca kağıda basılı faturaları 10 yıl saklama zorunluluğu konusunda güvenilir bir saklama yöntemi arayan ve faturaların hazırlanması, gönderilmesi, arşivlenmesi aşamalarındaki maliyeti düşürmek isteyen firmalar da e-Arşive geçiş yapabilir.

Özel Entegratörlük Hizmetleri

Kimler e-Arşiv Kullanabilir?

Kimler e-Arşiv Kullanabilir?

GİB’in ilgili tebliğine göre; 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan tüm mükellefler ile e-Ticaret aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ve internet ortamında ilan yayınlayan mükelleflerin 1 Ocak 2020’ye kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmesi zorunludur.

Zorunlu firmalar dışında, aylık fatura sayısı çok olan ve geleneksel fatura hazırlama-saklama yöntemleriyle harcanan zaman ve bütçeden tasarruf etmek isteyen firmalar, e-Arşiv faturasına geçiş yapabilir. Yani kağıda basılan faturaları gönderip arşivlemek yerine online dünyanın avantajlarından faydalanabilirler.
Ayrıca kağıda basılı faturaları 10 yıl saklama zorunluluğu konusunda güvenilir bir saklama yöntemi arayan ve faturaların hazırlanması, gönderilmesi, arşivlenmesi aşamalarındaki maliyeti düşürmek isteyen firmalar da e-Arşive geçiş yapabilir.