Özel Entegratörlük Hizmetleri
Destek İçin Tıkla
İletişim Merkezi
e-Dönüşüm Kütüphanesi
Hızlı Başvuru

Özel Entegratörlük Hizmetleri

Kimler e-İrsaliye Kullanabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında;

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap döenmleri brut satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar,
 • ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi için EPDK’dan lisans alan mükellefler,
 • ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler,
 • Maden üretim faalietinde bulunanlar,
 • Şeker Kanununda tanımına yer verilen şekerin imalini yapan mükellefler,
 • Demir Çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracını yapan mükellefler,
 • Gübre Takip Sistemi’ne kayıtrlı kullanıcılar, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-İrsaliye’ye geçmek zorundadırlar.
 • Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükelleflerin ise  1 Ocak 2020 tarihine kadar e-İrsaliye’ye geçiş yapmaları gerekmektedir.

Not: e-İrsaliye’ye gönüllü geçmek isteyen şahıs ve sermaye firmaları herhangi bir tarihte e-İrsaliye’ye geçiş yapabilirler.

Özel Entegratörlük Hizmetleri

Kimler e-İrsaliye Kullanabilir?

Kimler e-İrsaliye Kullanabilir?

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 19 Ekim 2019 tarihinde yayımlanan tebliğ kapsamında;

 • e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap döenmleri brut satış hasılatı 25 Milyon TL ve üzeri olanlar,
 • ÖTV I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi için EPDK’dan lisans alan mükellefler,
 • ÖTV III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal edenler,
 • Maden üretim faalietinde bulunanlar,
 • Şeker Kanununda tanımına yer verilen şekerin imalini yapan mükellefler,
 • Demir Çelik (GTİP 72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP 73) imali, ithali veya ihracını yapan mükellefler,
 • Gübre Takip Sistemi’ne kayıtrlı kullanıcılar, 1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-İrsaliye’ye geçmek zorundadırlar.
 • Komisyoncu veya tüccar olarak meyve ve sebze ticareti yapan mükelleflerin ise  1 Ocak 2020 tarihine kadar e-İrsaliye’ye geçiş yapmaları gerekmektedir.

Not: e-İrsaliye’ye gönüllü geçmek isteyen şahıs ve sermaye firmaları herhangi bir tarihte e-İrsaliye’ye geçiş yapabilirler.